Over de Melomanen

Op 1 oktober 1838 werd te Gent een zang- en muziekvereniging opgericht onder de naam “De Melomanen”. Zij nam in binnen- en buitenland deel aan talrijke wedstrijden en tornooien en veroverderde meerdere ere- en eerste prijzen. Zij was bovendien de eerste zangvereniging die optrad met gemengd koor.

In 1840 werd ook te Gent een toneelvereniging “Broedermin en Taelijver opgericht. De eerste voorzitter van dit gezelschap was de boekbinder Karel Ondereet, die in die dagen een gevierd acteur en auteur was en die stukken schreef voor het gezelschap. Ook Hippoliet Van Peene schreef zowel in het Frans als in het Nederlands, stukken voor “Broedermin en Taelijver”.Hij was ook secretaris van deze vereniging.

Het waren ook de leden van “Broedermin en Taelijver” die aan de basis lagen van de bouw van de eerste Vlaamse schouwburg van het land door architect Luis Minard in 1846-47. Samen met de “Hoofdcamere van Rethorica De Fonteine” zou “Broedermin en Taelijver” in het nieuwe theater opvoeringen geven tot de Stad Gent in 1871 de Minardschouwburg huurde en ter beschikking stelde van het beroepstoneel.

In 1880 was binnen “De Melomanen” een toneelvereniging opgericht die later de zangvereniging zal overheersen.

In 1959 echter werd de traditie van “Broedermin en Taelijver” door de K.M. De Melomanen weer opgenomen en in datzelfde jaar erkend als Rederijkerskamer met als spreuk”Broedermin en Tealijver”

Ondertussen werd in 1949 de Dr. J.O. De Gruyterwedstrijden opgericht. In die wedstrijd strijden jongeren van 8 tot 18 jaar nog jaarlijks voor de 1° plaats in de verschillende categorieën.

De toneelafdeling brengt jaarlijks 2 producties. Sinds 1981 wordt er gedurende de Gentse Feesten een komedie van de Gentse volksschrijver Romain Deconinck op de planken gebracht.. Voor de andere productie wordt afwisselend gekozen voor een komedie of een klassieker uit de toneellitteratuur.